Vətəndaşlara ailə vəziyyətini təsdiq edən arayışlar və digər arayışların verilməsi

Yaşayış sahəsinə ehtiyac olan qismində vətəndaşların uçota alınması

Uşağın adının və soyadının dəyişdirilməsinə icazə verilməsi

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin mülkiyyətində olan daşınar və daşınmaz əmlakın üzərində notarial hərəkətlərin aparılmasına dair razılığın verilməsi

15740

77

8155